โพนยางคำ สกลนคร

สหกรณ์โพนยางคำ สกลนคร

ออกจากสกลนคร 13 กม. ไปตามถนน สกลนคร-นาแก

จำหน่าย

เนื้อโคขุนโพนยางคำ

สเต๊กเนื้อ เนื้อสด เนื้อแดดเดียว

ส้มตำ น้ำตก เนื้อย่าง

จะแวะกินที่นี่ หรือจะซื้อเป็นของฝากก็ดี

โทร 042-704677-9 เปิด 10.00-20.00 น

แผนที่นำทาง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s