มะพร้าวน้ำหอม บ้านนาจาน กาฬสินธ์ุ

 

มะพร้าวน้ำหอม สด เผา บ้านนาจาน กาฬสินธุ์

ริมถนน กาฬสินธุ์-สกลนคร มุ่งหน้าเขาภูพาน

หวาน อร่อย ชื่นใจ

แวะพักเหนื่อยระหว่างเดินทาง

แผนที่นำทาง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s