ตลาดขายปลา หนองแค สระบุรี

ตลาดขายปลา สด แดดเดียว หนองแค สระบุรี

เพิงเล็กๆข้างถนนริมคลองระพีพัฒน์ หนองแค

ปลาช่อน ปลาสลิด ปลาหลด

แผนที่นำทาง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s